Últimes Notícies

Del 29 de juny fins al 10 de juliol és el període de matriculació de l’ESO pel CA 2020-2021.

Qui s’ha de matricular?

En aquest període es matricularà l’alumnat que ja ha cursat estudis en l’IES Riu Túria i que no ha sol·licitat l’admissió a altre centre o a altres estudis.

L’alumnat de 6è de primària adscrit a l’IES Riu Túria dels CEIP’s San Onofre i Ramon Laporta també es matricularan en aquest període.

La matrícula serà telemàtica. És molt important llegir les instruccions de matrícula abans de procedir al tràmit telemàtic.

Important

L’ordre de preferència en la tria d’optatives sol·licitades vindrà determinat per l’ordre d’enviament (dia i hora) del formulari de matrícula.

Pot consultar tota la informació en la secretaria virtual.

Secretaria Virtural
Secretaria Virtual