2n Batxillerat

Del 9 de juliol fins al 20 de juliol és el període de matriculació de l’alumnat que cursarà 2n Batxillerat pel CA 2020-2021.

Qui s’ha de matricular?

En aquest període es matricularà l’alumnat que ja ha cursat estudis en l’IES Riu Túria i que no ha sol·licitat l’admissió a altre centre o a altres estudis.

La matrícula serà telemàtica. És molt important llegir les instruccions de matrícula abans de procedir al tràmit telemàtic.

Important

L’ordre de preferència en la tria d’optatives sol·licitades vindrà determinat per l’ordre d’enviament (dia i hora) del formulari de matrícula.

Pot consultar tota la informació en la secretaria virtual.

Secretaria Virtural