Admissio

Del 28 al 31 de juliol i de l’1 al 2 de setembre és el període de matriculació de l’ESO i Batxillerat pel CA 2020-2021 de l’alumnat que ha participat en el procés d’admissió i ha sigut adjudicat a l’IES Riu Túria.

Qui s’ha de matricular?

En aquest període es matricularà l’alumnat que ha participat en el procés d’admissió i haja sigut adjudicat a l’IES Riu Túria.

La matrícula serà telemàtica. És molt important llegir les instruccions de matrícula abans de procedir al tràmit telemàtic.

Important

L’ordre de preferència en la tria d’optatives sol·licitades vindrà determinat per l’ordre d’enviament (dia i hora) del formulari de matrícula. Cal tenir en compte que ja s’ha realitzat la matrícula de l’alumnat que ja estava matriculat al centre i per tant s’adjudicarà les matèries optatives que no estiguen plenes.

Pot consultar tota la informació en la secretaria virtual.