Quaderns d'Orientació

Quaderns d’orientació acadèmica: 2n ESO

Pla d’estudis d’alumnat que cursarà 3r d’ESO Assignatura Troncal Opcional Has de triar la assignatura troncal opcional que vols cursar: Matemàtiques Acadèmiques o Matemàtiques Aplicades.  ◦ En el Batxillerat Humanístic i de Ciències Socials cursaríes en 4t les Matemàtiques Acadèmiques + Llatí + Economía. ◦ En el Batxillerat de Ciències cursaríes en 4t les Matemàtiques…

Read More