Quaderns d'Orientació

Quaderns d’orientació acadèmica: 1r d’ESO.

Pla d’estudis d’alumnat que cursarà 2n ESO En què consisteixen les assignatures específiques? Iniciació a l’Activitat Emprenedora i Empresarial: Aquesta optativa pretén fomentar l’esperit emprenedor i la iniciativa empresarial. Treballaràs la creativitat, la innovació, la iniciativa, el treball en equip i t’endinsaràs en el coneixement de la dinàmica empresarial. Gràcies a la matèria tindràs més…

Read More