Quaderns d'Orientació

Formació Professional Bàsica

Què és la Formació Professional Básica? Els cicles de Formació Professional Básica (FPB) estan destinats a l’alumnat que no ha finalitzat l’ESO i vol proseguir la seua formació cap a un camp de la Formació Professional.  Qui pot accedir a la FPB? Podran accedir a aquests ensenyaments els alumnes i les alumnes que complisquen simultàniament…

Read More