Web Família
Què és la Web Família
Quins requeriments de connexió s’exigixen?
Instruccions per a la tramitació
Model de sol·licitud d’accés a la Web Família
No recorde la contrasenya

Web Família és la web (https://familia2.edu.gva.es) des de la qual els progenitors o els tutors legals podran vore les notes dels seus fills o tutelats, el registre de faltes o retards a classe, el calendari d’avaluacions i d’activitats extraescolars, i els missatges que els docents desitgen fer arribar per esta via de comunicació.
Hi ha progenitors que per qüestions de treball poden tindre dificultats per establir una relació estreta amb els professors dels seus fills. Per a ells, esta web suposarà una alternativa molt atractiva amb la qual conciliar el treball i la seua vida familiar.
I, per tal de no estar a la web, ITACA també permet subscriure’s a ser notificat en l’email quan estiguen disponibles les notes, els fills falten o es retarden a classe, etc.

Els requeriments són molt bàsics. Qualsevol ordinador o dispositiu mòbil amb què es navegue habitualment per Internet és suficient. Els navegadors habituals estan suportats.

1. Descarregar la sol·licitud
2. Emplenar-la i escanejar-la
3. Enviar-la mitjançant el formulari d’aquesta pàgina.
Posteriorment rebrà l’alta al seu correu electrònic. L’usuari serà el seu DNI i la contrasenya la que s’especifique en el missatge.

Si us vau donar d’alta en la Web Família però no recordeu la contrasenya, heu de recuperar-la desde l’opció “he oblidat la contrasenya” de https://familia2.edu.gva.es


    Adjuntar arxiu [el nom de l'arxiu ha de ser el nom+cognom de l'alumne/a. Màxim 10Mb. Arxiu permés: PDF|JPG|JPEG|PNG]:    Accés a la web família

    Web Família