Malalties cróniques
Definició
Tramitació del procediment
Models dels annexos

Malaltia crònica: Trastorns orgànics i funcionals que obliguen a una modificació de la manera de viure de l’individu, i que han persistit i és probable que persistisquen durant molt de temps.

En cas de malaltia crònica, les famílies han de marcar la casella corresponent en el formulari de matrícula i seguir el procediment que es descriu a continuació:
1. Descarregar l’annex IV i portar-lo al centre de salut perquè l’ompli i el signe el pediatra/metge de l’alumne. (En el cas que hi haja necessitat d’administració de medicació, també caldrà presentar el consentiment per a l’administració de medicació -annex V- signat).
2. Presentar la documentació enviant els annexos citats amb anterioritat a la secretaria virtual del centre. En el cas que hi haja necessitat d’administració de medicació, la família haurà de portar a la secretaria del centre la medicació on aparega clarament el nom de l’alumne i la data de caducitat de la medicació durant la primera setmana del mes de setembre i sempre abans del començament del curs escolar. (La família és la responsable de portar aquesta medicació al centre i de renovar-la abans de la data que figure com a data de caducitat per tal que estiga disponible durant tot el curs en cas de necessitat).

Molt important

Aquesta documentació cal aportar-la durant el període de matrícula i renovar-la cada curs.
En tot cas, i com a conseqüència de la situació sanitària actual derivada de la COVID-19, les famílies que no disposen en el moment de matrícula d’aquesta documentació l’hauran de remetre a la secretaria virtual del centre abans de l’1 de setembre.

Formulari per enviar els annexos de les malalties cròniques


    Adjuntar arxiu: