3r ESO-PMAR

3r d'ESO-PMAR
Matrícula 2020/2021

*Camps requerits


¿Repeteixes?* No
Dades personals de l'alumne/a:

Dades personals del pare/mare/tutor legal:

Progenitor/Tutor legal 1

Progenitor/Tutor legal 2


Situació conjugal:
Esteu divorciats?* No
Qui té la custòdia? (Sols si l'anterior és afirmativa) PareMareCompartida
Adjuntar Resolució Judicial de la Custòdia [el nom de l'arxiu ha de ser el nom+cognom de l'alumne/a. Màxim 10Mb. Arxiu permés: PDF]
Hi ha limitació de la pàtria potestat d'algun dels progenitors* No (En cas afirmatiu cal acreditar-ho amb la resolució judicial
Adjuntar Resolució Judicial [el nom de l'arxiu ha de ser el nom+cognom de l'alumne/a. Màxim 10Mb. Arxiu permés: PDF]
És requisit que estigau donats d'alta en la Web Família. Si ja us vau donar d'alta anteriorment, i no recordeu la contrasenya, heu de seguir el següent tràmit: [+ info de la Web Família].
Heu d'adjuntar la sol·licitud d'alta en la web família [el nom de l'arxiu ha de ser el nom+cognom de l'alumne/a. Màxim 10Mb. Arxiu permés: PDF]
Adjuntar còpia del Llibre de Família -soles per a l'alumnat nouvingut/da en el centre- [el nom de l'arxiu que siga el nom+cognom de l'alumne/a. Màxim 10Mb. Arxiu permés: PDF|JPG|JPEG|PNG]

Dades acadèmiques


Presteu atenció a la selecció de les dades acadèmiques (tria de matèries específiques...). Alegar després que us heu equivocat o que no heu prestat atenció, no serà motiu de sol·licitud de canvi o obligació de canvi pel centre.
Programa Linguístic*:PEV (valencià)PIP (castellà)

Sol·licite el Programa de Coordinació Horària de Música amb el CPM Mestre Molins: No
Tria (Religió/Valors Ètics)*: ReligióValors Ètics
Tria 3 assignatures distintes per ordre de preferència. No es poden repetir assignatures en els dos blocs. En cursaràs 1.
1.
2.
3.

Tria 3 assignatures distintes per ordre de preferència. No es poden repetir assignatures en els dos blocs. En cursaràs 1.
1.
2.
3.

La matrícula haurà de ser signada per l'alumne/a i pels seus progenitors o tutors legals.