3r ESO

3r d'ESO
Matrícula 2020/2021

*Camps requerits


¿Repeteixes?* No
Dades personals de l'alumne/a:

Dades personals del pare/mare/tutor legal:

Progenitor/Tutor legal 1

Progenitor/Tutor legal 2

Important: Es pot donar el cas excepcional que hi haja impossibilitat d'emplenar les dades d’un dels dos progenitors. Per resoldre aquesta situació i que el formulari permeta l’enviament, caldrà emplenar amb les mateixes dades els camps requerits de progenitor 1 i progenitor 2.

Situació conjugal:
Esteu divorciats?* No
Qui té la custòdia? (Sols si l'anterior és afirmativa) PareMareCompartida
Adjuntar Resolució Judicial de la Custòdia [el nom de l'arxiu ha de ser el nom+cognom de l'alumne/a. Màxim 10Mb. Arxiu permés: PDF]
Hi ha limitació de la pàtria potestat d'algun dels progenitors* No (En cas afirmatiu cal acreditar-ho amb la resolució judicial
Adjuntar Resolució Judicial [el nom de l'arxiu ha de ser el nom+cognom de l'alumne/a. Màxim 10Mb. Arxiu permés: PDF]
És requisit que estigau donats d'alta en la Web Família. Si ja us vau donar d'alta anteriorment, i no recordeu la contrasenya, heu de seguir el següent tràmit: [+ info de la Web Família].
Heu d'adjuntar la sol·licitud d'alta en la web família [el nom de l'arxiu ha de ser el nom+cognom de l'alumne/a. Màxim 10Mb. Arxiu permés: PDF]
Adjuntar còpia del Llibre de Família -soles per a l'alumnat nouvingut/da en el centre- [el nom de l'arxiu que siga el nom+cognom de l'alumne/a. Màxim 10Mb. Arxiu permés: PDF|JPG|JPEG|PNG]

Dades acadèmiques


Presteu atenció a la selecció de les dades acadèmiques (tria de matèries específiques...). Alegar després que us heu equivocat o que no heu prestat atenció, no serà motiu de sol·licitud de canvi o obligació de canvi pel centre.
Programa Linguístic*:PEV (valencià)PIP (castellà)
Programa Plurilíngüe*:No
En el cas de seleccionar el Programa Plurilíngüe, la Biologia i l'Educació Plàstica s'impartirà en anglés. I has de seleccionar si vols*: Informàtica (en anglés)Francés

Sol·licite el Programa de Coordinació Horària de Música amb el CPM Mestre Molins: No
Tria (Religió/Valors Ètics)*: ReligióValors Ètics
Tria l'opció de Matemàtiques*: Orientades a les Ensenyances AcadèmiquesOrientades a les Ensenyances Aplicades
Tria 3 assignatures distintes per ordre de preferència. No es poden repetir assignatures en els dos blocs. En cursaràs 1. IMPORTANT: L'alumnat del programa plutilíngüe ha d'escollir una específica d'aquest bloc o del següent que vullga cursar, l'altra ja està determinada en les opcions anteriors. Però així i tot l'ha de seleccionar per a que el formulari no done errada d'enviament.
1.
2.
3.

Tria 3 assignatures distintes per ordre de preferència. No es poden repetir assignatures en els dos blocs. En cursaràs 1. L'alumnat del programa plutilíngüe ha d'escollir una específica d'aquest bloc o de l'anterior que vullga cursar, l'altra ja està determinada en les opcions anteriors. Però així i tot l'ha de seleccionar per a que el formulari no done errada d'enviament.
1.
2.
3.

La matrícula haurà de ser signada per l'alumne/a i pels seus progenitors o tutors legals.