2n FPB


  2n FPB
  Matrícula 2020/2021

  *Camps requerits


  ¿Repeteixes?* No
  Dades personals de l'alumne/a:

  Dades personals del pare/mare/tutor legal:

  Progenitor/Tutor legal 1

  Progenitor/Tutor legal 2

  Important: Es pot donar el cas excepcional que hi haja impossibilitat d'emplenar les dades d’un dels dos progenitors. Per resoldre aquesta situació i que el formulari permeta l’enviament, caldrà emplenar amb les mateixes dades els camps requerits de progenitor 1 i progenitor 2.

  Situació conjugal:
  Esteu divorciats?* No
  Qui té la custòdia? (Sols si l'anterior és afirmativa) PareMareCompartida
  Adjuntar Resolució Judicial de la Custòdia [el nom de l'arxiu ha de ser el nom+cognom de l'alumne/a. Màxim 10Mb. Arxiu permés: PDF]
  Hi ha limitació de la pàtria potestat d'algun dels progenitors* No (En cas afirmatiu cal acreditar-ho amb la resolució judicial
  Adjuntar Resolució Judicial [el nom de l'arxiu ha de ser el nom+cognom de l'alumne/a. Màxim 10Mb. Arxiu permés: PDF]
  És requisit que estigau donats d'alta en la Web Família. Si ja us vau donar d'alta anteriorment, i no recordeu la contrasenya, heu de seguir el següent tràmit: [+ info de la Web Família].
  Heu d'adjuntar la sol·licitud d'alta en la web família [el nom de l'arxiu ha de ser el nom+cognom de l'alumne/a. Màxim 10Mb. Arxiu permés: PDF]
  Adjuntar còpia del Llibre de Família -soles per a l'alumnat nouvingut/da en el centre- [el nom de l'arxiu que siga el nom+cognom de l'alumne/a. Màxim 10Mb. Arxiu permés: PDF|JPG|JPEG|PNG]

  Dades acadèmiques


  Cicle de Formació Professional Bàsica Agro-Jardineria i Composicions Florals (LOE)
  Les matèries són:
  - Ciències aplicades II.
  - Comunicació i societat II.
  - Formació en centres de treball.
  - Formació i orientació laboral II.
  - Materials de floristeria.
  - Operacions bàsiques en instal·lacions de jardins, parcs i zones verdes.
  - Operacions bàsiques en manteniment de jardins, parcs i zones verdes.

  L'alumnat que ja tinga aprovat algun mòdul i que repetisca, deurà seleccionar ací de quin/s mòdul/s es matricula
  Ciències aplicades II Comunicació i societat II Formació en centres de treball Formació i orientació laboral II Materials de floristeria Operacions bàsiques en instal·lacions de jardins, parcs i zones verdes Operacions bàsiques en manteniment de jardins, parcs i zones verdes
  L'alumnat de FPB ha d'adjuntar el full de pagament de la targeta d'identitat de FPB (046).
  El tràmit es pot realitzar en aquesta pàgina web: 046
  Una vegada fet el pagamanet, adjuntar el certificat de pagament [el nom de l'arxiu que siga el nom+cognom de l'alumne/a. màxim 10Mb. Arxiu permés: PDF|JPG|JPEG|PNG]:
  L'alumnat de FPB ha d'adjuntar el full de pagament del Segur Escolar. S'Ha d'ingressar 1,20€ en el compte bancari: ES53 3159 0022 1723 1678 6926 amb el concepte: nom i cognoms de l'alumne/a.
  Una vegada fet el pagamanet, adjuntar el certificat de pagament [el nom de l'arxiu que siga el nom+cognom de l'alumne/a. màxim 10Mb. Arxiu permés: PDF|JPG|JPEG|PNG]:
  La matrícula haurà de ser signada per l'alumne/a i pels seus progenitors o tutors legals.