2n ESO


  2n d'ESO
  Matrícula 2020/2021

  *Camps requerits


  ¿Repeteixes?* No
  Dades personals de l'alumne/a:

  Dades personals del pare/mare/tutor legal:

  Progenitor/Tutor legal 1

  Progenitor/Tutor legal 2

  Important: Es pot donar el cas excepcional que hi haja impossibilitat d'emplenar les dades d’un dels dos progenitors. Per resoldre aquesta situació i que el formulari permeta l’enviament, caldrà emplenar amb les mateixes dades els camps requerits de progenitor 1 i progenitor 2.

  Situació conjugal:
  Esteu divorciats?* No
  Qui té la custòdia? (Sols si l'anterior és afirmativa) PareMareCompartida
  Adjuntar Resolució Judicial de la Custòdia [el nom de l'arxiu ha de ser el nom+cognom de l'alumne/a. Màxim 10Mb. Arxiu permés: PDF]
  Hi ha limitació de la pàtria potestat d'algun dels progenitors* No (En cas afirmatiu cal acreditar-ho amb la resolució judicial
  Adjuntar Resolució Judicial [el nom de l'arxiu ha de ser el nom+cognom de l'alumne/a. Màxim 10Mb. Arxiu permés: PDF]
  És requisit que estigau donats d'alta en la Web Família. Si ja us vau donar d'alta anteriorment, i no recordeu la contrasenya, heu de seguir el següent tràmit: [+ info de la Web Família].
  Heu d'adjuntar la sol·licitud d'alta en la web família [el nom de l'arxiu ha de ser el nom+cognom de l'alumne/a. Màxim 10Mb. Arxiu permés: PDF]
  Adjuntar còpia del Llibre de Família -soles per a l'alumnat nouvingut/da en el centre- [el nom de l'arxiu que siga el nom+cognom de l'alumne/a. Màxim 10Mb. Arxiu permés: PDF|JPG|JPEG|PNG]

  Dades acadèmiques


  Presteu atenció a la selecció de les dades acadèmiques (tria de matèries específiques...). Alegar després que us heu equivocat o que no heu prestat atenció, no serà motiu de sol·licitud de canvi o obligació de canvi pel centre.
  Programa Linguístic*:PEV (valencià)PIP (castellà)
  Programa Plurilíngüe*:No
  En el cas de seleccionar el Programa Plurilíngüe, la Tecnologia i l'Educació Plàstica s'impartirà en anglés. I has de seleccionar si vols*: Informàtica (en anglés)Francés

  Sol·licite el Programa de Coordinació Horària de Música amb el CPM Mestre Molins: No
  Tria (Religió/Valors Ètics)*: ReligióValors Ètics
  Tria 6 assignatures distintes per ordre de preferència. En cursaràs 1 de 2 hores. IMPORTANT: L'alumnat del programa plutilíngüe no ha d'escollir cap específica, ja està determinada en les opcions anteriors, però per a que el formulari no done un missatge d'error s'han de seleccionar les 6, però no es tindran en compte.
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.

  La matrícula haurà de ser signada per l'alumne/a i pels seus progenitors o tutors legals.