2n Batxillerat


  2n de Batxillerat
  Matrícula 2020/2021

  *Camps requerits


  ¿Repeteixes?* No
  Dades personals de l'alumne/a:

  Dades personals del pare/mare/tutor legal:

  Progenitor/Tutor legal 1

  Progenitor/Tutor legal 2

  Important: Es pot donar el cas excepcional que hi haja impossibilitat d'emplenar les dades d’un dels dos progenitors. Per resoldre aquesta situació i que el formulari permeta l’enviament, caldrà emplenar amb les mateixes dades els camps requerits de progenitor 1 i progenitor 2.

  Situació conjugal:
  Esteu divorciats?* No
  Qui té la custòdia? (Sols si l'anterior és afirmativa) PareMareCompartida
  Adjuntar Resolució Judicial de la Custòdia [el nom de l'arxiu ha de ser el nom+cognom de l'alumne/a. Màxim 10Mb. Arxiu permés: PDF]
  Hi ha limitació de la pàtria potestat d'algun dels progenitors* No (En cas afirmatiu cal acreditar-ho amb la resolució judicial
  Adjuntar Resolució Judicial [el nom de l'arxiu ha de ser el nom+cognom de l'alumne/a. Màxim 10Mb. Arxiu permés: PDF]
  És requisit que estigau donats d'alta en la Web Família. Si ja us vau donar d'alta anteriorment, i no recordeu la contrasenya, heu de seguir el següent tràmit: [+ info de la Web Família].
  Heu d'adjuntar la sol·licitud d'alta en la web família [el nom de l'arxiu ha de ser el nom+cognom de l'alumne/a. Màxim 10Mb. Arxiu permés: PDF]
  Adjuntar còpia del Llibre de Família -soles per a l'alumnat nouvingut/da en el centre- [el nom de l'arxiu que siga el nom+cognom de l'alumne/a. Màxim 10Mb. Arxiu permés: PDF|JPG|JPEG|PNG]

  Dades acadèmiques


  Presteu atenció a la selecció de les dades acadèmiques (tria de matèries específiques...). Alegar després que us heu equivocat o que no heu prestat atenció, no serà motiu de sol·licitud de canvi o obligació de canvi pel centre.
  Tria llengua estrangera*: AnglésFrancés
  Opcions de Batxillerat
  Selecciona la Modalitat de Batxillerat a cursar: CiènciesArtsHumanitatsCiencies Socials
  Ciències:
  T1: Matemàtiques II
  Arts:
  T1: Fonaments de l'art II
  Humanitats:
  T1: Llatí II
  Ciències Socials:
  T1: Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials II
  Selecciona dos matèries de T2 segons la modalitat de batxillerat seleccionada:
  Modalitat de ciències: 1.
  2.
  Modalitat Humanístic i Ciències Socials: 1.
  2.
  Modalitat Artístic: 1.
  2.

  Tria 6 assignatures distintes per ordre de preferència. En cursaràs 1 de 4 hores. L'alumnat del Batxillerat d'Arts en cursarà dues de 4 hores. Sols l'alumnat d'Arts podran elegir la Història de la Filosofia
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  Les matèries que porten II és IMPRESCINDIBLE haver cursat la matèria I de 1r curs

  L'alumnat de Batxillerat ha d'adjuntar el full de pagament de l'historial acadèmic de Batxillerat (046). El tràmit es pot realitzar en aquesta pàgina web: 046
  Una vegada fet el pagamanet, adjuntar el certificat de pagament [el nom de l'arxiu que siga el nom+cognom de l'alumne/a. màxim 10Mb. Arxiu permés: PDF|JPG|JPEG|PNG]:
  L'alumnat de Batxillerat ha d'adjuntar el full de pagament del Segur Escolar. S'Ha d'ingressar 1,20€ en el compte bancari: ES53 3159 0022 1723 1678 6926 amb el concepte: nom i cognoms de l'alumne/a.
  Una vegada fet el pagamanet, adjuntar el certificat de pagament [el nom de l'arxiu que siga el nom+cognom de l'alumne/a. màxim 10Mb. Arxiu permés: PDF|JPG|JPEG|PNG]:
  La matrícula haurà de ser signada per l'alumne/a i pels seus progenitors o tutors legals.