2n Batxillerat

2n de Batxillerat
Matrícula 2020/2021

*Camps requerits


¿Repeteixes?* No
Dades personals de l'alumne/a:

Dades personals del pare/mare/tutor legal:

Progenitor/Tutor legal 1

Progenitor/Tutor legal 2

Important: Es pot donar el cas excepcional que hi haja impossibilitat d'emplenar les dades d’un dels dos progenitors. Per resoldre aquesta situació i que el formulari permeta l’enviament, caldrà emplenar amb les mateixes dades els camps requerits de progenitor 1 i progenitor 2.

Situació conjugal:
Esteu divorciats?* No
Qui té la custòdia? (Sols si l'anterior és afirmativa) PareMareCompartida
Adjuntar Resolució Judicial de la Custòdia [el nom de l'arxiu ha de ser el nom+cognom de l'alumne/a. Màxim 10Mb. Arxiu permés: PDF]
Hi ha limitació de la pàtria potestat d'algun dels progenitors* No (En cas afirmatiu cal acreditar-ho amb la resolució judicial
Adjuntar Resolució Judicial [el nom de l'arxiu ha de ser el nom+cognom de l'alumne/a. Màxim 10Mb. Arxiu permés: PDF]
És requisit que estigau donats d'alta en la Web Família. Si ja us vau donar d'alta anteriorment, i no recordeu la contrasenya, heu de seguir el següent tràmit: [+ info de la Web Família].
Heu d'adjuntar la sol·licitud d'alta en la web família [el nom de l'arxiu ha de ser el nom+cognom de l'alumne/a. Màxim 10Mb. Arxiu permés: PDF]
Adjuntar còpia del Llibre de Família -soles per a l'alumnat nouvingut/da en el centre- [el nom de l'arxiu que siga el nom+cognom de l'alumne/a. Màxim 10Mb. Arxiu permés: PDF|JPG|JPEG|PNG]

Dades acadèmiques


Presteu atenció a la selecció de les dades acadèmiques (tria de matèries específiques...). Alegar després que us heu equivocat o que no heu prestat atenció, no serà motiu de sol·licitud de canvi o obligació de canvi pel centre.
Tria llengua estrangera*: AnglésFrancés
Opcions de Batxillerat
Selecciona la Modalitat de Batxillerat a cursar: CiènciesArtsHumanitatsCiencies Socials
Ciències:
T1: Matemàtiques II
Arts:
T1: Fonaments de l'art II
Humanitats:
T1: Llatí II
Ciències Socials:
T1: Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials II
Selecciona dos matèries de T2 segons la modalitat de batxillerat seleccionada:
Modalitat de ciències: 1.
2.
Modalitat Humanístic i Ciències Socials: 1.
2.
Modalitat Artístic: 1.
2.

Tria 6 assignatures distintes per ordre de preferència. En cursaràs 1 de 4 hores. L'alumnat del Batxillerat d'Arts en cursarà dues de 4 hores. Sols l'alumnat d'Arts podran elegir la Història de la Filosofia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Les matèries que porten II és IMPRESCINDIBLE haver cursat la matèria I de 1r curs

L'alumnat de Batxillerat ha d'adjuntar el full de pagament de l'historial acadèmic de Batxillerat (046). El tràmit es pot realitzar en aquesta pàgina web: 046
Una vegada fet el pagamanet, adjuntar el certificat de pagament [el nom de l'arxiu que siga el nom+cognom de l'alumne/a. màxim 10Mb. Arxiu permés: PDF|JPG|JPEG|PNG]:
L'alumnat de Batxillerat ha d'adjuntar el full de pagament del Segur Escolar. S'Ha d'ingressar 1,20€ en el compte bancari: ES53 3159 0022 1723 1678 6926 amb el concepte: nom i cognoms de l'alumne/a.
Una vegada fet el pagamanet, adjuntar el certificat de pagament [el nom de l'arxiu que siga el nom+cognom de l'alumne/a. màxim 10Mb. Arxiu permés: PDF|JPG|JPEG|PNG]:
La matrícula haurà de ser signada per l'alumne/a i pels seus progenitors o tutors legals.