1r de Batxillerat

  Matrícula 2021/2022


  *Camps requerits
  ¿Repeteixes?* No

  Dades personals de l'alumne/a:
  Adjuntar foto recent* (Característiques: el nom de l'arxiu ha de ser el nom+cognom de l'alumne/a; fons blanc; dimensions 7x7cm) [màxim 2Mb. Arxiu permés: PDF|JPG|JPEG|PNG]


  Malaltia crònica*: No
  [En cas afirmatiu, llegiu ací la documentació a entregar per malaltia crònica: + info]

  Adjuntar Annex IV (Protocol Sanitari) [el nom de l'arxiu ha de ser el nom+cognom de l'alumne/a. Màxim 2Mb. Arxiu permés: PDF|JPG|JPEG|PNG]:

  Adjuntar Annex V (Protocol Sanitari) [el nom de l'arxiu ha de ser el nom+cognom de l'alumne/a. Màxim 2Mb. Arxiu permés: PDF|JPG|JPEG|PNG]:


  L'alumnat nou ha d'adjuntar el Document Sanitari d'Inici d'Etapa Educativa, signat i segellat gratuïtament pel metge de capçalera.

  Adjuntar Document Sanitari d'Inici d'Etapa Educativa -només alumnat nou- [el nom de l'arxiu ha de ser el nom+cognom de l'alumne/a. màxim 2Mb. Arxiu permés: PDF|JPG|JPEG|PNG]:


  Tipus de matrícula: OrdinàriaFamília NombrosaFamília Nombr. Especial

  Adjuntar Títol de Família Nombrosa [el nom de l'arxiu ha de ser el nom+cognom de l'alumne/a. Màxim 2Mb. Arxiu permés: PDF|JPG|JPEG|PNG]:


  L'alumnat repetidor de 1r Batxillerat i nou al centre, ha d'adjuntar el Certificat de baixa del centre anterior

  Adjuntar Certificat de baixa del centre anterior [el nom de l'arxiu ha de ser el nom+cognom de l'alumne/a. Màxim 2Mb. Arxiu permés: PDF|JPG|JPEG|PNG]:


  Certificat de minusvalidesa:No

  Adjuntar Certificat de Minusvalidesa [el nom de l'arxiu que siga el nom+cognom de l'alumne. màxim 2Mb. Arxiu permés: PDF|JPG|JPEG|PNG]:


  Dades personals dels progenitors/tutor legal:


  Progenitor/Tutor legal 1  Progenitor/Tutor legal 2  Important: Es pot donar el cas excepcional que hi haja impossibilitat d'emplenar les dades d’un dels dos progenitors. Per resoldre aquesta situació i que el formulari permeta l’enviament, caldrà emplenar amb les mateixes dades els camps requerits de progenitor 1 i progenitor 2.  Situació conjugal:


  Esteu divorciats?* No

  Qui té la custòdia? (Sols si l'anterior és afirmativa) PareMareCompartida

  Adjuntar Resolució Judicial de la Custòdia [el nom de l'arxiu ha de ser el nom+cognom de l'alumne/a. Màxim 2Mb. Arxiu permés: PDF]

  Hi ha limitació de la pàtria potestat d'algun dels progenitors* No (En cas afirmatiu cal acreditar-ho amb la resolució judicial

  Adjuntar Resolució Judicial [el nom de l'arxiu ha de ser el nom+cognom de l'alumne/a. Màxim 2Mb. Arxiu permés: PDF]

  És requisit que estigau donats d'alta en la Web Família. Si ja us vau donar d'alta anteriorment, i no recordeu la contrasenya, heu de seguir el següent tràmit: [+ info de la Web Família].

  Heu d'adjuntar la sol·licitud d'alta en la web família [el nom de l'arxiu ha de ser el nom+cognom de l'alumne/a. Màxim 2Mb. Arxiu permés: PDF]

  Adjuntar còpia del Llibre de Família -soles per a l'alumnat nouvingut/da en el centre- [el nom de l'arxiu que siga el nom+cognom de l'alumne/a. Màxim 1Mb. Arxiu permés: PDF|JPG|JPEG|PNG]  Dades acadèmiques
  Presteu atenció a la selecció de les dades acadèmiques (tria de matèries específiques...). Alegar després que us heu equivocat o que no heu prestat atenció, no serà motiu de sol·licitud de canvi o obligació de canvi pel centre.

  Tria llengua estrangera*: AnglésFrancés

  Projecte Lingüístic i Plurilíngüe: Les matèries de 1r de Batxillerat s'impartiran segons el Projecte Lingüístic i Plurilingüe de Centre aprovat per la Conselleria d'Educació.

  Opcions de Batxillerat

  Selecciona la Modalitat de Batxillerat a cursar: CiènciesArtsHumanitatsCiencies Socials

  Ciències:
  T1: Matemàtiques I
  T2:Física i Química
  Arts:
  T1: Fonaments de l'art I
  T2:Cultura audiovisual I
  Humanitats:
  T1: Llatí I
  T2:Grec I
  Ciències Socials:
  T1: Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials I
  T2:Economia

  Selecciona la matèria de T3 segons la modalitat de batxillerat seleccionada:

  Modalitat de ciències:
  Biologia i GeologiaDibuix Tècnic I
  Modalitat d'Arts; Humanístic i Ciències Socials:
  Història del món contemporaniLiteratura universal

  Tria 5 assignatures distintes per ordre de preferència. En cursaràs 2 de 3 hores cada una. IMPORTANT: Les matèries escollides per l'alumnat són provisionals i depenen de l'assignació de professorat que ens concedisca la Conselleria d'Educació.

  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  Les matèries que porten I són IMPRESCINDIBLES per a cursar la matèria II de 2n curs


  L'alumnat de Batxillerat ha d'adjuntar el full de pagament de l'historial acadèmic de Batxillerat (046). El tràmit es pot realitzar en aquesta pàgina web: 046

  Una vegada fet el pagamanet, adjuntar el certificat de pagament [el nom de l'arxiu que siga el nom+cognom de l'alumne/a. màxim 1Mb. Arxiu permés: PDF|JPG|JPEG|PNG]:

  L'alumnat de Batxillerat ha d'adjuntar el full de pagament del Segur Escolar. S'Ha d'ingressar 1,12€ en el compte bancari: ES53 3159 0022 1723 1678 6926 amb el concepte: nom i cognoms de l'alumne/a.

  Una vegada fet el pagamanet, adjuntar el certificat de pagament [el nom de l'arxiu que siga el nom+cognom de l'alumne/a. màxim 1Mb. Arxiu permés: PDF|JPG|JPEG|PNG]:


  La matrícula haurà de ser signada per l'alumne/a i pels seus progenitors o tutors legals.