1r Batxillerat


  1r de Batxillerat
  Matrícula 2020/2021

  *Camps requerits


  ¿Repeteixes?* No
  Dades personals de l'alumne/a:

  Dades personals del pare/mare/tutor legal:

  Progenitor/Tutor legal 1

  Progenitor/Tutor legal 2

  Important: Es pot donar el cas excepcional que hi haja impossibilitat d'emplenar les dades d’un dels dos progenitors. Per resoldre aquesta situació i que el formulari permeta l’enviament, caldrà emplenar amb les mateixes dades els camps requerits de progenitor 1 i progenitor 2.

  Situació conjugal:
  Esteu divorciats?* No
  Qui té la custòdia? (Sols si l'anterior és afirmativa) PareMareCompartida
  Adjuntar Resolució Judicial de la Custòdia [el nom de l'arxiu ha de ser el nom+cognom de l'alumne/a. Màxim 10Mb. Arxiu permés: PDF]
  Hi ha limitació de la pàtria potestat d'algun dels progenitors* No (En cas afirmatiu cal acreditar-ho amb la resolució judicial
  Adjuntar Resolució Judicial [el nom de l'arxiu ha de ser el nom+cognom de l'alumne/a. Màxim 10Mb. Arxiu permés: PDF]
  És requisit que estigau donats d'alta en la Web Família. Si ja us vau donar d'alta anteriorment, i no recordeu la contrasenya, heu de seguir el següent tràmit: [+ info de la Web Família].
  Heu d'adjuntar la sol·licitud d'alta en la web família [el nom de l'arxiu ha de ser el nom+cognom de l'alumne/a. Màxim 10Mb. Arxiu permés: PDF]
  Adjuntar còpia del Llibre de Família -soles per a l'alumnat nouvingut/da en el centre- [el nom de l'arxiu que siga el nom+cognom de l'alumne/a. Màxim 10Mb. Arxiu permés: PDF|JPG|JPEG|PNG]

  Dades acadèmiques


  Presteu atenció a la selecció de les dades acadèmiques (tria de matèries específiques...). Alegar després que us heu equivocat o que no heu prestat atenció, no serà motiu de sol·licitud de canvi o obligació de canvi pel centre.
  Tria llengua estrangera*: AnglésFrancés
  Opcions de Batxillerat
  Selecciona la Modalitat de Batxillerat a cursar: CiènciesArtsHumanitatsCiencies Socials
  Ciències:
  T1: Matemàtiques I
  T2:Física i Química
  Arts:
  T1: Fonaments de l'art I
  T2:Cultura audiovisual I
  Humanitats:
  T1: Llatí I
  T2:Grec I
  Ciències Socials:
  T1: Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials I
  T2:Economia
  Selecciona la matèria de T3 segons la modalitat de batxillerat seleccionada:
  Modalitat de ciències: Biologia i GeologiaDibuix Tècnic I Modalitat d'Arts; Humanístic i Ciències Socials: Història del món contemporaniLiteratura universal
  Tria 5 assignatures distintes per ordre de preferència. En cursaràs 2 de 3 hores cada una.
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  Les matèries que porten I són IMPRESCINDIBLES per a cursar la matèria II de 2n curs

  L'alumnat de Batxillerat ha d'adjuntar el full de pagament de l'historial acadèmic de Batxillerat (046). El tràmit es pot realitzar en aquesta pàgina web: 046
  Una vegada fet el pagamanet, adjuntar el certificat de pagament [el nom de l'arxiu que siga el nom+cognom de l'alumne/a. màxim 10Mb. Arxiu permés: PDF|JPG|JPEG|PNG]:
  L'alumnat de Batxillerat ha d'adjuntar el full de pagament del Segur Escolar. S'Ha d'ingressar 1,20€ en el compte bancari: ES53 3159 0022 1723 1678 6926 amb el concepte: nom i cognoms de l'alumne/a.
  Una vegada fet el pagamanet, adjuntar el certificat de pagament [el nom de l'arxiu que siga el nom+cognom de l'alumne/a. màxim 10Mb. Arxiu permés: PDF|JPG|JPEG|PNG]:
  La matrícula haurà de ser signada per l'alumne/a i pels seus progenitors o tutors legals.