Política de Privacitat

Politica-de-Privacidad

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades seran incorporades a sistema de tractament titularitat de la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana, amb la finalitat d’atendre les seves consultes i remetre-li informació relacionada que pugui ser del seu interès. 
En compliment amb la normativa vigent, l’IES Riu Túria informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats anteriorment.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-los per les finalitats esmentades. 
L’IES Riu Túria informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. 
És per això que l’IES Riu Túria es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D’acord amb els drets que li confereix l’la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició a el tractament de les seves dades de caràcter personal així com de l’consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic 46022634@gva.es
al seu torn, l’informem que pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades de l’IES Riu Túria, dirigint-se per escrit a l’adreça de corrreu electrònic citada anteriorment.
Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna. 
Amb l’enviament del/s formulari/s de la web iesriuturia.es vostè accepta la política de privacitat.