Si un alumne o alumna perd la clau de la taquilla, els diners que es donen en concepte de fiança per poder utilitzar-la, tenen la finalitat d’assegurar que es fa un bon ús de la taquilla. En el cas d’haver perdut la clau, es descomptaran els diners que coste fer una còpia de la clau del total aportat en concepte de fiança.

¡Haz clic para puntuar esta entrada!
(Votos: 0 Promedio: 0)