El programa de coordinació horària està regulat en l’Ordre 5/2017 de 6 de febrer, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula el programa denominat Coordinació horària dirigit a l’alumnat que cursa simultàniament els ensenyaments professionals de Música i/o Dansa i l’Educació Secundària.

El programa va dirigit a l’alumnat que cursa simultàniament els ensenyaments de règim general (Educació Secundària Obligatòria o Batxillerat) i els ensenyaments professionals de Música i/o Dansa, en funció del respectius horaris degudament aprovats, així com regular les seues condicions de participació.

En l’article 2 de l’esmentada Ordre, regula que la finalitat del programa coordinació horària és compatibilitzar l’horari de l’alumnat que simultanieja els ensenyaments de règim general i els ensenyaments reglats de Música i/o Dansa de règim especial, i facilitar el màxim rendiment de l’alumnat que convalida matèries entre ambdós ensenyaments. Els centres acollits al programa hauran de coordinar-se en el disseny horari per a garantir l’optimització del temps lectiu en ambdós ensenyaments.

La coordinació horària es du a terme en les franjes horàries de la matèria de Música o de les matèries específiques de cada nivell, segons el cas.

Programa de coordinació horària de música
Programa de coordinació horària de música
¡Haz clic para puntuar esta entrada!
(Votos: 0 Promedio: 0)