Segons el que està establert en el nostre Pla de Contingència, els alumnes esperen el professor o professora junt a la taula que tenen assignada i és el professor o professora qui passa amb el líquid desinfectant i amb el paper. Seguidament l’alumne desinfecta el seu lloc  i espera a que el professor o professora passe amb la paperera perquè se’n desfacen del paper. L’alumne no ha d’abandonar el seu lloc en cap moment.

¡Haz clic para puntuar esta entrada!
(Votos: 0 Promedio: 0)