Presentem el vídeo que ha elaborat l’equip directiu pel curs acadèmic 2020-2021.

Presentació a les famílies
Contacte