L’IES Riu Túria està acollit al programa de coordinació horària de Música conjuntament al CPM “Mestre Molins” de Quart de Poblet.

El programa va dirigit a l’alumnat que cursa simultàniament els ensenyaments de règim general (Educació Secundària Obligatòria o Batxillerat) i els ensenyaments professionals de Música i/o Dansa, en funció del respectius horaris degudament aprovats, així com regular les seues condicions de participació. Aquest programa compatibilitza l’horari entre ambdos ensenyances per a l’alumnat que simultaneja aquestes ensenyances.

L’alumnat que s’acollisca al programa de coordinació horària de música, tindrà que emplenar la sol·licitud i entregar-la al Centre Professional de Música “Mestre Molins”.

També haurà d’entregar una còpia de la sol·licitud a l’IES Riu Túria. Aquesta còpia s’enviarà a: secretaria@iesriuturia.es.

Sol·licitud per al Programa de Coordinació Horària de Música