Departaments
Anglés
Biologia i Geologia
Llengua Castellana
Economia
Educació Física
Fiolosofia
Física i Química
FPB
Francés
Geografia e Història
Informàtica
Llatí
Matemàtiques
Música
Plàstica
Religió
Tecnologia
Valencià

El departament d’anglés està integrat per:
– Begoña Segarra
– Carmen Ventura
– Juana Ardoy
– Amparo Royo
– Nuria Martínez

El departament de Biologia i Geologia està integrat per:
– Isabel Garcia
– Raquel García
– Rubén Torres
– Silvia González

El departament de Llengua Castellana està integrat per:
– Pilar Doñate
– Carmen Leonés
– Carolina Peleteiro
– Ana Pérez
– Mar Serrano

El departament d’economia està integrat per:
– Ruth Pérez
– David Torres

El departament d’Educació Física està integrat per:
– Juanjo Mogort
– Ana Baeza

El departament de Filosofia està integrat per:
– Alba Martínez
– Laura Cervera

El departament de Física i Química està integrat per:
– Maria Jiménez
– Esperanza Pérez
– Isabel Arias

El departament de FPB està integrat per:
– David Nogueras
– Joaquin Ferre

El departament de Francés està integrat per:
– Joan Company

El departament de Greografia e Història està integrat per:
– Vicent Ros
– Azucena Gómez
– Santiago Cabanes
– Marta Dolz
– David Lara

El departament d’Informàtica està integrat per:
– Francisca Barrera

El departament de Llatí està integrat per:
– Leni Garcia

El departament de Matemàtiques està integrat per:
– Maximino Fernández
– Guadalupe Pinazo
– Miguel Sabariego
– Sergio San José
– Diana Cubel
– Bernat Requena

El departament de Música està integrat per:
– Carlos Fernández
– Julio J. Maestro Oliver
– Rosa Pilán

El departament d’Educació Plàstica i Visual està integrat per:
– Adrià Calaforra
– Rosa Pont
– Amàlia Llopis

El departament de Religió està integrat per:
– Juan Carlos Barrios García

El departament de Tecnologia està integrat per:
– Miguel Àngel Garcia
– Josep Antoni Espinós
– Andreu Sanchís
– Laia Garrigues
– Jorge Navarro

El departament de Valencià està integrat per:
– Maria Sendra
– Silvia Rodríguez
– Enric Gil
– Sara Grau
– Tania Aragó
– Vicent Benavent