Quaderns d'Orientació

Programa formatiu de Qualificació Bàsica

Què són els programes formatius de qualificació bàsica?  Els programes formatius de qualificació bàsica va dirigida a l’alumnat que ha abandonat l’ensenyança reglada sense haver aconseguit els objectius previstos en l’Educació Secundària Obligatòria. Aquests programes tenen un caràcter teoricopràctic que capacita per a l’exercici de la qualificació professional, l’accés a l’ocupació i/o la reincorporació al…

Read More