El proper 18 de novembre se celebren les eleccions per a la renovació del Consell Escolar dels centres educatius de la Comunitat Valenciana. Es tracta d‟una cita important, ja que el Consell Escolar és l‟únic organisme col·legiat del centre on estan representats tots els sectors de la nostra comunitat educativa: famílies i AMPA, alumnat, professorat, personal d’administració i serveis i Ajuntament.

Des de la direcció del centre us animem a participar en el procés, tant presentant candidatures com votant el dia fixat per a l’elecció. El cens de participació es pot consultar als taulers d’anuncis del centre.

El calendari d’actuacions és el següent:

 • Publicació dels censos electorals per a famílies, alumnat i professorat: dijous 28 d’octubre.
 • Termini de presentació de candidatures: del 28 d’octubre al 6 de novembre.
 • Publicació de candidatures: 8 de novembre.
 • Període de reclamació sobre les candidatures: del 8 al 11 de novembre.
 • Període de campanya per part de les candidatures: del 8 de novembre al 16 de novembre.
 • Sorteig de la mesa electoral (sector famílies): 10 de novembre.
 • Jornada de reflexió: 17 de novembre.
 • Constitució de les meses electorals i votacions: 18 de novembre (des de les 9:00 h fins a les 13:00 h)
 • Proclamació oficial de resultats: 19 de novembre.
 • Sol·licitud formal a l’AMPA i Ajuntament perquè comuniquen els seus representants: 19 de novembre.
 • Constitució del nou Consell Escolar: dijous 25 de novembre.

Les candidatures es podran presentar presencialment a la secretaria del centre, però també poden ser enviades per correu electrònic a l’adreça 46022634@gva.es

Als següents enllaços poden trobar els formualris per a la presentació de candidatures:

Famílies:

https://ceice.gva.es/documents/161863075/0/Annex+IV-B4.pdf/9ac5b1a1-b5cc-4b94-b4c9-792bb281056f

Alumnat:

https://ceice.gva.es/documents/161863075/0/Annex+IV-B3.pdf/ab2f1373-0dde-4e30-8f9b-df9805e9128c

Instruccions per al vot no Presencial

Amb la finalitat de facilitar la possibilitat de votar a tots els membres de la comunitat educativa, els familiars poden votar en les eleccions del Consell Escolar de manera no presencial. Si així es vol fer, es podran recollir les paperetes i les instruccions de votació al mateix centre a partir del dia 11 de novembre (per motius de protocol COVID, els seus fills/es també els poden fer arribar la documentació a casa).

Per garantir el secret del vot i evitar possibles duplicacions, la normativa (Decret 93/2016 del Consell) exigeix ​​que s’utilitze el sistema de doble sobre per al  vot no presencial. El sobre exterior contindrà un sobre blanc amb la papereta de vot, un paper amb el seu nom i signatura manuscrita (no escanejada) i una fotocòpia del DNI o un altre document identificatiu.

Per a l’emissió del vot, el sobre es pot lliurar de dues maneres diferents:

 • Mitjançant correu certificat adreçat a:

IES RIu Túria

Att: Direcció

Gravador Esteve 6

46930 Quart de Poblet

 • Lliurant-ho mitjançant missatger, familiar o mandatari a la direcció del centre o a la mateixa mesa electoral a partir del dia 11 de novembre i fins al moment de l’escrutini.

Els sobres que arriben seran lliurats a la mesa electoral en el moment de l’escrutini per a la seua introducció a l’urna, una vegada comprovat que el votant no ha efectuat el vot de manera presencial i que pertany al cens electoral.

Per a  qualsevol aclariment sobre el procediment electoral, poden enviar un correu a l’adreça electrònica 46022634@iesriuturia.es o trucar per telèfon al centre.

¡Haz clic para puntuar esta entrada!
(Votos: 1 Promedio: 5)