D’acord amb la darrera actualització del protocol sanitari per a la gestió de la COVID’19 en el centres educatius, a l’IES Riu Túria s’han pres les següents mesures:

Ventilació de les aules

En períodes de fred, es recomana disposar de roba d’abrigar còmoda.

En períodes en què les temperatures siguen confortables, les aules estaran ventilades. És a dir, finestres i portes obertes durant tota la jornada.

Quan, a causa de la temperatura exterior o les inclemències del temps no siga possible mantindre les finestres de les aules obertes, en els grups d’alumnat de docència diària presencial, aquestes s’obriran completament cada 25 minuts (a l’inici i a mitjan classe) i durant un període de 10 minuts. Les portes de les aules, es mantindran obertes per afavorir la ventilació.

Quan, a causa de la temperatura exterior o les inclemències del temps no siga possible mantindre totes les finestres de les aules obertes en els grups d’alumnat de docència no diària o alterna (3r i 4t d’ESO i 1r Bat), s’obrirà la/les darrera/es finestra/es mantenint les de davant tancades i la porta oberta durant tot el matí.

Els banys sempre estaran oberts i ventilats.

Calefacció

La calefacció central del centre estarà encesa durant la jornada lectiva. Des del 6 de gener es va pendre també la determinació d’encendre-la durant unes hores per les nits.

L’alumnat ha de continuar mantenint la distància interpersonal de 1.5m, en cap cas s’han de canviar de lloc ni estar al voltant dels radiadors així com tocar-los, tan en l’hora de classe com en els canvis. Recordar que totes les mesures del Pla de Contingència de l’IES Riu Túria, el de la Conselleria d’Educació i les mesures de la Conselleria de Sanitat s’han de seguir respectant i complint.

Hora d’esplai.

L’alumnat ha d’ixir al pati en l’hora d’esplai. Si les condicions climatològiques són adverses, s’han de queder a l’aula amb el professorat de tercera hora (aquesta informació ja ha sigut comunicada en diverses ocasions).

Conclusió

S’ha de conjugar les mesures sanitàries de la COVID’19 amb preservar les condicions d’estudi i treball segons marca la normativa vigent. Però tots i totes hem de fer un esforç per sumar -i no restar-, ja que la situació és molt complicada. Entre tots i totes ixirem d’aquesta situació.

Per acabar, recordar que els mitjans de comunicació oficial de l’IES Riu Túria és: la web família, la pàgina web.

¡Haz clic para puntuar esta entrada!
(Votos: 10 Promedio: 4.2)