El sindicat d’estudiants (https://www.sindicatdestudiants.net/) ha convocat vaga d’alumnat per als dies 16, 17 i 18 de setembre.

La normativa aplicable és el Decret 39/2008, sobre la convivència en els centres docents no universitaris. Aquesta norma estableix que només l’alumnat a partir de 3r d’ESO pot no assistir a classe en aquestes circumstàncies, i que aquestes faltes d’assistència no tindran la consideració de faltes de conducta ni seran objecte de sanció quan la direcció del centre haja autoritzat aquesta vaga, com així ha sigut

L’ALUMNAT DE 1r i 2n D’ESO NO PODEN FER VAGA I ESTAN OBLIGATS A L’ASSISTÈNCIA A CLASSE. (Decret 39/2008)

La Direcció

¡Haz clic para puntuar esta entrada!
(Votos: 6 Promedio: 3.8)