Després de rebre les instruccions de la Conselleria d’Educació per a poder realitzar l’entrada escalonada del 8 al 11 de setembre, hem reorganitzat les jornades d’acollida d’inici de curs de l’alumnat. A continuació es detalla com es desenvoluparà.

1r ESO2n ESO3r ESO4t ESO1r Batxillerat2n BatxilleratFPB

DIMECRES, 9 DE SETEMBRE

Entraran i eixiran per la porta principal per dirigir-se a l’aula de grup.

1r C entren a les 9’00 i ixen a les 11’00 hores. Aula 206 (Val 2). Edifici A – segona planta.

1r B entren a les 9’20 i ixen a les 11’20 hores. Aula 202 (Geo-Cast). Edifici A – segona planta.

1r A entren a les 9’40 i ixen a les 11’40 hores. Aula 201 (Cast 2). Edifici A – segona planta.

1r D entren a les 10’00 i ixen a les 12’00 hores. Aula 203 (Mat 1). Edifici A – segona planta.

1r E entren a les 10’20 i ixen a les 12’20 hores. Aula 204 (Val 1). Edifici A – segona planta.

1r F entren a les 10’40 i ixen a les 12’40 hores. Aula 205 (Mat 2). Edifici A – segona planta.

DIJOUS, 10 DE SETEMBRE

Entraran i eixiran per la porta que està entre la porta principal i la porta del pàrquing per dirigir-se a l’edifici B (aula de grup) per fora de l’edifici A.

2n A entren a les 8’30 i ixen a les 10’00 hores. Aula 201 (Llatí). Edifici B – segona planta.

2n B entren a les 8’50 i ixen a les 10’20 hores.  Aula 202 (Mat 3). Edifici B – segona planta.

2n C entren a les 9’10 i ixen a les 10’40 hores. Aula 205 (Val 3). Edifici B – segona planta.

2n D entren a les 9’30 i ixen a les 11’00 hores. Aula 204 (Eco). Edifici B – segona planta.

2n E entren a les 9’50 i ixen a les 11’20 hores.  Aula 203 (Filo). Edifici B – segona planta.

DIVENDRES, 11 DE SETEMBRE

Entraran i eixiran per la porta principal per dirigir-se a l’aula de grup, excepte 3r A que entra per per la porta principal per dirigir-se a Usos Múltiples (edifici B).

3r A entra a les 8’30 i ix a les 10’00 hores. Aula Usos Múltiples. Edifici B – Planta baixa.

3r B entra a les 8’50 i ix a les 10’20 hores. Aula 104 (Geo 2). Edifici A – primera planta.

3r C entra a les 9’10 i ix a les 10’40 hores. Aula 110 (Geo 1). Edifici A – primera planta.

3r PMAR entra a les 9’30 i ix a les 11’00 hores. Aula 109 (FiQ/Bio). Edifici A – primera planta.

DIVENDRES, 11 DE SETEMBRE

Entraran per la porta que està entre la porta principal i la porta del pàrquing per dirigir-se per fora de l’edifici A a la passarel·la que dona a l’edfici B.

4t PR entren a les 9’45 i ixen a les 11’15 hores. Aula B001 (Rel/Fra). Edifici B – planta baixa.

4t B entren a les 10’05 i ixen a les 11’35 hores. Aula 207 (Ang 2). Edifici B – segona planta.

4t C entren a les 10’25 i ixen a les 11’55 hores. Aula 208 (Ang 3). Edifici B – segona planta.

4t A entren a les 10’45 i ixen a les 12’15 hores. Aula Usos Múltiples. Edifici B – planta baixa.

DIMARTS, 8 DE SETEMBRE

1r Batxillerat Científic: Entraran i eixiran per la porta principal d’accés al centre per dirigir-se a l’aula de grup.

1r Batxillerat Humanístic i Artístic entra i ix per la porta que està entre la porta principal i la porta del pàrquing per dirigir-se a l’edifici B (Usos Múltiples) per fora de l’edifici A.

1r Batxillerat Científic entra a les 12.00 i ix a les 13.30 hores. Aula 105 (Bio 1). Edifici A – Primera planta.

1r Batxillerat Humanístic i Artístic entra a les 9.00 i ix a les 10.30 hores. Aula Usos Múltiples. Edifici B – Planta baixa.

DIMARTS, 8 DE SETEMBRE

2n Batxillerat Científic: Entraran i eixiran per la porta principal d’accés al centre per dirigir-se a l’aula de grup.

2n Batxillerat Humanístic i Artístic entra i ix per la porta que està entre la porta principal i la porta del pàrquing per dirigir-se a l’edifici B (Usos Múltiples) per fora de l’edifici A.

2n Batx Científic entra a les 12.00 i ix a les 13.30 hores. Aula 101 (FPB). Edifici A – Primera planta.

2n Batx Humanístic i Artístic entra a les 9.00 i ix a les 10.30 hores. Aula Usos Múltiples. Edifici B – Planta baixa.

DIVENDRES, 11 DE SETEMBRE

Entraran i eixiran per la porta principal d’accés al centre per dirigir-se a l’aula de grup.

1r FPB entren a les 11’45 i ixen a les 12’45 hores. Aula Convivència. Edifici A – planta baixa.

2n FPB entren a les 12’00 i ixen a les 13’00 hores. Aula MUS3/PT. Edifici A – planta baixa.

Inici de les classes amb normalitat: 14 de setembre.

¡Haz clic para puntuar esta entrada!
(Votos: 29 Promedio: 3.9)