Quaderns d'Orientació

Pla d’estudis d’alumnat que cursarà 3r d’ESO

Pla d'Estudis de 3r d'ESO
Pla d’estudis de 3r d’ESO

Assignatura Troncal Opcional

Has de triar la assignatura troncal opcional que vols cursar: Matemàtiques Acadèmiques o Matemàtiques Aplicades. 

◦ En el Batxillerat Humanístic i de Ciències Socials cursaríes en 4t les Matemàtiques Acadèmiques + Llatí + Economía.

◦ En el Batxillerat de Ciències cursaríes en 4t les Matemàtiques Acadèmiques + Física i Química + Biologia i Geologia. 

•Les  Matemàtiques Aplicades estan orientades a cursar en 4t les ensenyances aplicades per a la iniciació a: 

◦ La  Formació Professional (CFGM) on cursaríes en 4t les Matemàtiques Aplicades + Tecnologia + Ciències de l’Activitat Professional o Iniciació a l’Activitat Emprenedora.

En què consisteixen les assignatures específiques?

Iniciació a l’Activitat Emprenedora i Empresarial: Aquesta optativa pretén fomentar l’esperit emprenedor i la iniciativa empresarial. Treballaràs la creativitat, la innovació, la iniciativa, el treball en equip i t’endinsaràs en el coneixement de la dinàmica empresarial. Gràcies a la matèria tindràs més facilitat per a tenir èxit en els cicles formatius de qualsevol de les famílies professionals ja que és un mòdul obligatori en tots els cicles formatius. O bé, podràs accedir a tots els estudis universitaris de les branques de “Ciències socials i jurídiques”, “Arts i Humanitats” i “Enginyeria i arquitectura”. 

Francés: Aquesta optativa et permetrà conèixer una nova llengua estrangera de manera molt senzilla ja que és molt proxima tant amb el Valencià com amb el Castellà. Des del primer moment tindràs contacte directe amb la llengua i la cultura tant en classe com fóra (sessions de cinema en l’Institut Francés, degustació de crêpes, viatge París o intercanvi amb un centre francés a partir de 3r de l’ESO…) En el futur també et serà útil per a accedir a la Universitat, per al treball i per a l’oci (viatjar, conèixer noves cultures, nous països, noves gents.) 

Tecnologia: Les assignatures de tecnologia tenen com a objectiu formar joves adaptats a la societat tecnològica del segle XXI, tot i ensenyar-los a investigar, idear, dissenyar i construir objectes o sistemes que faciliten el treball o facen la vida mes còmoda amb el foment de la iniciativa personal, la creativitat i el treball en equips cooperatius. És necessari, per assolir aquest objectiu, tindre coneixements de materials, estructures, maquines i mecanismes, electricitat, electrònica, telecomunicacions, pneumàtica, informàtica, ciències i dibuix tècnic.Aquesta matèria resulta especialment útil, quasi imprescindible, per a continuar estudis tecnològics com Arquitectura, Enginyeries (Industrial, Agrícola, de Obres Publiques, Telecomunicacions, Informàtica…),així com també Cicles de Tècnics Superiors, i fins i tot per a la les Ciències de la Salut, Física, Química, etc., cada vegada més dependents de la tecnologia. El nostre centre es l’únic del entorn que té els recursos i instal·lacions per a oferir estudis de tecnologia des de primer de secundaria fins a segon de batxillerat.

Informàtica: L’objectiu de l’assignatura és que l’alumne siga capaç de moure’s amb soltesa en un entorn informàtic. Coneixerà els diferents programes que existeixen en el mercat: entorns col·laboratius, drive, full de càlcul, presentacions, multimèdia (imatge, so i vídeo), programació amb llenguatge HTML i CSS, xarxes, internet i xarxes socials. 

Religió: Donem un recorregut general sobre la història de l’Església, i així entendre com han arribat fins als nostres dies costums i tradicions religioses. Al mateix temps amb vídeos, manualitats,etc. parlem de valors i forma de comportar-se. 

Valors Ètics: Què fem en Valors ètics? Parlem sobre Drets humans, sobre costums, sobre diversitat, sobre respecte, sobre tolerància… Respectem tots els credos, de manera que a les nostres classes tenim alumnes de famílies cristianes, de totes les seues branques; musulmanes, de totes les seues branques; de moltes altres religions i alumnes que provenen de famílies no religioses. Enfoquem els problemes que preocupen els jóvens des del respecte a totes les visions que es poden considerar democràtiques 

Competència Comunicativa Oral en Anglés: En aquesta matèria s’aprodundeix en l’expressió oral de l’anglés.

Taller d’aprofundiment: Taller instrumental i percussió: En aquesta matèria s’aprofundirà en la percussió d’aula, els instruments orff i melòdics d’un aula de música.

Tallers d’Aprofundiment: Taller de Laboratori: en aquesta matèria es coneixerà el funcionament d’un laboratori i es realitzaran diversos experiments.

Tallers d’Aprofundiment: Impressió 3D: Es coneix la nova tecnologia en impressió 3D.

Taller de Reforç: Taller CLIL: Aquesta matèria es reforçarà el contingunt d’anlgés de les matèries del plurilíngüe.

Programa Plurilingüe

Cursaràs en anglés les matèries de Biologia i Educació Plàstica i Visual. I s’haurà de triar entre Informàtica (en anglés) i Francés.

Formació Professional Bàsica

Accés a la informació.

Programa formatiu de Qualificació Bàsica

Accés a la informació

¡Haz clic para puntuar esta entrada!
(Votos: 0 Promedio: 0)