Quaderns d'Orientació

Pla d’estudis d’alumnat que cursarà 2n ESO

En què consisteixen les assignatures específiques?

Iniciació a l’Activitat Emprenedora i Empresarial: Aquesta optativa pretén fomentar l’esperit emprenedor i la iniciativa empresarial. Treballaràs la creativitat, la innovació, la iniciativa, el treball en equip i t’endinsaràs en el coneixement de la dinàmica empresarial. Gràcies a la matèria tindràs més facilitat per a tenir èxit en els cicles formatius de qualsevol de les famílies professionals ja que és un mòdul obligatori en tots els cicles formatius. O bé, podràs accedir a tots els estudis universitaris de les branques de “Ciències socials i jurídiques”, “Arts i Humanitats” i “Enginyeria i arquitectura”. 

Francés Aquesta optativa et permetrà conèixer una nova llengua estrangera de manera molt senzilla ja que és molt proxima tant amb el Valencià com amb el Castellà. Des del primer moment tindràs contacte directe amb la llengua i la cultura tant en classe com fóra. En el futur també et serà útil per a accedir a la Universitat, per al treball i per a l’oci (viatjar, conèixer noves cultures, nous països, noves gents.) 

Informàtica: L’objectiu de l’assignatura és que l’alumne siga capaç de moure’s amb soltesa en un entorn informàtic. Coneixerà els diferents programes que existeixen en el mercat: entorns col·laboratius, drive, full de càlcul, presentacions, multimèdia (imatge, so i vídeo), programació amb llenguatge HTML i CSS, xarxes, internet i xarxes socials. 

Religió: Donem un recorregut general sobre la història de l’Església, i així entendre com han arribat fins als nostres dies costums i tradicions religioses. Al mateix temps amb vídeos, manualitats,etc. parlem de valors i forma de comportar-se.

Valors Ètics: Què fem en Valors ètics? Parlem sobre Drets humans, sobre costums, sobre diversitat, sobre respecte, sobre tolerància… Respectem tots els credos, de manera que a les nostres classes tenim alumnes de famílies cristianes, de totes les seues branques; musulmanes, de totes les seues branques; de moltes altres religions i alumnes que provenen de famílies no religioses. Enfoquem els problemes que preocupen els jóvens des del respecte a totes les visions que es poden considerar democràtiques.

Taller de Reforç: Taller CLIL: Aquesta matèria es reforçarà el contingunt d’anlgés de les matèries del plurilíngüe.

Taller d’aprofundiment: Teatre en anglés: Aquesta matèria abordarà les qüestions bàsiques del teatre i es millorarà tots els àmbits del primer idioma.

Taller d’aprofundiment: Working online in european projects: En aquest taller es practicarà l’idioma anlgés i sobretot els projectes Erasmus i eTwining del centre.

Taller d’aprofundiment: Revista i creació literaria: En aquest matèria de valencià, es treballaran els continguts per a una revista digital i les normes de creació literària i les seves posibilitats.

Taller d’aprofundiment: Percussió i dansa: En aquesta matèria s’aprofundirà en la percussió d’aula i es fomentarà i realitzarà xicotetes danses i percussió corporal.

Taller d’aprofundiment: Activitat física per al temps lliure: En aquesta materia s’aprofundirà en les diverses activitats físiques per al temps lliure.

Taller d’aprofundiment: Innovació tecnològica: En aquesta matèria s’abordarà les distintes innovacions tecnològiques actuals.

Programa Plurilingüe

Cursaràs en anglés les matèries de Tecnologia i d’Educació Plàstica i Visual. I s’haurà de triar entre Informàtica (en anglés) i Francés

¡Haz clic para puntuar esta entrada!
(Votos: 0 Promedio: 0)