Quaderns d'Orientació

Què són els programes formatius de qualificació bàsica? 

Els programes formatius de qualificació bàsica va dirigida a l’alumnat que ha abandonat l’ensenyança reglada sense haver aconseguit els objectius previstos en l’Educació Secundària Obligatòria. Aquests programes tenen un caràcter teoricopràctic que capacita per a l’exercici de la qualificació professional, l’accés a l’ocupació i/o la reincorporació al sistema educatiu. 

Qui pot accedir a un PFQB?

Podran accedir a aquests programes jovens d’edats compreses entre 16 i 21 anys, complits fins al 31 de desembre de l’any d’inici del programa que no hagen obtingut el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria. 

Cóm son els PFQB?

Els PFQB ordinaris tenen una duració d’un curs acadèmic i està compost per les assignatures següents:

◦ Mòduls professionals: on aprendras competències derivades d’una qualificació de nivell 1.

◦ Mòduls formatius de caràcter general: lingüisticosocial, cientificomatemàtic, de formació i orientació laboral, de prevenció de riscos laborals  tutoria i pràctiques.

Quina titulació s’obté a l’acabar PFQB?

Si superes tots els mòduls del programa, obtindràs una certificació acadèmica, on constaran els mòduls superats i les competències corresponents. 

Què puc fer a l’acabar un cicle de PFQB? 

◦ Accedir a un cicle de formación professional bàsica.

◦ Presentar-te a la prova d’accés a cicle formatiu de grau mitjà. 

◦ Accedir a l’escola d’adults.

Quin PFQB puc fer i on el puc estudiar? 

Si vols conèixer els  CENTRES PÚBLICS on pots cursar un PFQB consulta la següent adreça: http://www.ceice.gva.es/documents/161863064/168343503/PFCBcentros_publicos_2019-2020

Si vols conèixer ALTRES ENTITATS O ASOCIACIONS on pots cursar un PFQB consulta la següent adreça: http://www.ceice.gva.es/documents/161863064/168343503/Entitats_1920

En el següent enllanç tens més informació sobre els PFQB: http://www.ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/inicio2

¡Haz clic para puntuar esta entrada!
(Votos: 0 Promedio: 0)